Sprawy

Ogłoszono dnia: 2005-05-23 10:09:14

Drukuj informację

Termin załatwienia

-

Osoba kontaktowa

Agnieszka Oskierko-Liczner, Jolanta Sulikowska

Miejsce załatwienia

Biuro Obsługi Mieszkańca, wejście B, stanowiska 3 - 6

Telefon kontaktowy

68 470 83 47 lub 68 470 83 43

Adres e-mail

Agnieszka.Oskierko@um.zary.pl ; Jolanta.Sulikowska@um.zary.pl

Sposób załatwienia

Wydanie dowodu osobistego, dokument odbiera się osobiście

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Mieszkańca, wejście B, stanowiska 3 - 6

Wymagane Dokumenty

• składany osobiście wniosek o wydanie dowodu osobistego
• odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób, które nie zawierały małżeństwa
• odpis skrócony aktu małżeństwa w pozostałych przypadkach
• odpisów nie muszą przedstawiać osoby:
-  których akty stanu cywilnego sporządzono w USC Żary
- których poprzedni dowód został wydany przez Burmistrza Miasta Żary
• dowód osobisty do wglądu
• 2 wyraźne, aktualne i jednakowe fotografie o wymiarze 35x45 mm (lewy półprofil z widocznym lewym uchem)

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

bez opłat

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Uwagi

Dowód osobisty zobowiązani są posiadać obywatele polscy zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
- od ukończenia 18 lat
- od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub nie zamieszkują wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajdują, albo nie pozostają pod władzą rodzicielską lub opieką

Dowód osobisty mają prawo otrzymać obywatele polscy od ukończenia 13 roku życia a na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Podstawa prawna

• ustawa z  dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.)
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r., Nr 47, poz. 384).

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Miasto Żary
Osoba, która wytworzyla informację: SOB Data wytworzenia informacji: 2005-05-23 10:09:04
Osoba, która odpowiada za treść: SOB Data wprowadzenia do BIP 2005-05-23 10:09:04
Wprowadził informację do BIP: Artur Rybaczkowski Data udostępnienia informacji: 2005-05-23 10:09:14
Osoba, która zmieniła informację: Artur Rybaczkowski Data ostatniej zmiany: 2013-02-05 13:44:43
artykuł był wyświetlony: 10636
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »