Sprawy

Ogłoszono dnia: 2010-05-05 12:39:41

Drukuj informację

Wydział: Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

DOWÓD OSOBISTY DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ

Termin załatwienia

-

Osoba kontaktowa

Agnieszka Oskierko – Liczner, Jolanta Sulikowska

Miejsce załatwienia

Biuro Obsługi Mieszkańca, wejście B, stanowiska 3 - 6

Telefon kontaktowy

68 470 83 47, 68 470 83 43

Adres e-mail

Agnieszka.Oskierko@um.zary.pl ; Jolanta.Sulikowska@um.zary.pl

Sposób załatwienia

Wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Mieszkańca, wejście B, stanowiska 3 - 6

Wymagane Dokumenty

• wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
• odpis skrócony aktu urodzenia jeżeli został sporządzony poza USC Żary
• 2 wyraźne, aktualne i jednakowe fotografie o wymiarze 35x45 mm (lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
• wniosek (podanie) do Burmistrza uzasadniający potrzebę wyrobienia dowodu osobistego – tylko w przypadku małoletnich, którzy nie ukończyli 13 roku życia

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

bez opłat

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Uwagi

• przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat
• wniosek osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie
• w przypadku braku wymaganej obecności jednego z rodziców niezbędne jest przedłożenie jego pisemnej zgody z poświadczoną własnoręcznością podpisu przez notariusza lub organ gminy
• w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia wniosek dowodowy składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd

Podstawa prawna

• ustawa z  dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. 2009, Nr 47, poz. 384).

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Miasto Żary
Osoba, która wytworzyla informację: SOB Data wytworzenia informacji: 2010-05-05 12:22:21
Osoba, która odpowiada za treść: SOB Data wprowadzenia do BIP 2010-05-05 12:22:21
Wprowadził informację do BIP: Artur Rybaczkowski Data udostępnienia informacji: 2010-05-05 12:39:41
Osoba, która zmieniła informację: Artur Rybaczkowski Data ostatniej zmiany: 2013-02-07 11:13:14
artykuł był wyświetlony: 3628
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »