Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
Serwis internetowy jednostki: www.zary.pl
powrót do wersji standardowej strony »
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:12:25 przez Krzysztof Gotowicki, informacja należąca do archiwum
Gmina Żary o statusie miejskim zaprasza do udziału w procedurze udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro, której przedmiotem jest odbiór, transport oraz utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport oraz utylizacja każdej ilości produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. I, sklasyfikowane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenie zwierzęcego) Dz. UrzUEL 2009.300.1 . Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w projekcie umowy załączonej do niniejszego zaproszenia.
TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Zainteresowanych proszę o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 12.12.2013r. do godz. 15.30
  • w formie elektronicznej na adres aleksandra.podstawa@um.zary.pl
  • faksem na nr 68 470 83 88
  • osobiście bądź listownie do Urzędu Miejskiego w Żarach, Rynek 1-5, 68-200 Żary
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.12.2013r. o godz. 12.00, natomiast informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty po zatwierdzeniu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.
WYMAGANIA:
Wykonawca do oferty powinien dołączyć:
- zezwolenia, w tym decyzję powiatowego lekarza weterynarii zezwalającą na odbiór, transport i utylizację zwłok   zwierzęcych kat. I
- aktualną umowę z zakładem utylizacji na odbiór w/w materiału (umowa musi być ważna na okres minimum czasu trwania umowy Oferenta z Zamawiającym).
 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
  • najniższa cena (100%)
INNE INFORMACJE
Informacji dotyczących szczegółów technicznych  wykonania przedmiotu zamówienia udziela Patrycja Dendewicz – Inspektor Referatu Ochrony Środowiska tel. 68 470 83 69.
ROZSTRZYGNIĘCIE
W wyniku przeprowadzonej procedury udzielania zamówień publicznych nie przekraczających równowartości kwoty 14 000 euro netto, której przedmiotem był odbiór, transport oraz utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, uprzejmie informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma PROMAROL Cieplówek 2, 67-410 Sława, oferująca  za odbiór i przetworzenie sztuk padłych kwotę 162,00 zł brutto/m-c oraz 583,20 zł brutto za każdorazowy odbiór.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Miasto Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Podstawa
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Podstawa
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Gotowicki
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Gotowicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-05 14:00:00
Data wprowadzenia do BIP: 2013-12-05 14:11:19
Data ostatniej zmiany: 2014-02-25 08:45:01
Data udostępnienia informacji: 2013-12-05 14:12:25
artykuł był wyświetlony: 311
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.