ˆ

Obwieszczenia Burmistrza

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu i o możliwości zapoznania się z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Gospodarczej i drogi krajowej DK 27 w Żarach.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-07 11:41:42

Zawiadomienie o prowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na: budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z infrastrukturą techniczną.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-01 08:57:24

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Żarach przy ul. Moniuszki i ul. Serbskiej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-31 11:09:33

Zmiana decyzji Burmistrza Miasta Żary nr 35/2018 z dnia 06.12.2018 r. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie gazociągu średniego ciśnienia w Żarach przy ul. Moniuszki i ul. Serbskiej”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-18 15:20:18

Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linie kablowe NN i SN, złącza kablowe, stacja transformatorowa) celem zasilenia budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z usługami.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-12 14:02:35

Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-07 12:16:35

Budowa gazociągu niskiego ciśnienia.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-07 12:13:30

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Żarach przy ul. Moniuszki i Serbskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-06 15:38:45

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-04 11:01:09

Wyłożenie do publicznego wglądu dokumentacji: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Gospodarczej i drogi krajowej DK 27 w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-28 11:05:29

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu