ˆ

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykonanie i dostawa dokumentacji dotyczącej naprawy opaski zegara mieszczącego się na wieży Ratusza w Żarach przy pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-19 14:38:06

Gmina Żary o statusie miejskim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary o statusie miejskim”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-11 13:45:52

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przypałacowego oraz odbudowa Domku Winnego przy Al. Jana Pawła II w Żarach" w ramach realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-23 12:41:31

Wykonanie ścieżki edukacyjnej w parku przy ul. Czerwonego Krzyża w Żarach.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-18 08:38:34

Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcyjnego filarów i sklepień znajdujących się w pomieszczeniu nr C1 mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 12:16:47

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Żarski Park Kultury i Nauki – przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach”, nr postępowania WZP.271.2.7.2018.AN

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-12 12:42:29

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn: Budowa monitoringu wizyjnego osiedla przy Zawiszy Czarnego w Żarach.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-05 15:50:29

Sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości oraz opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 12:16:12

Odbiór, transport i utylizację zwłok zwierzęcych ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-28 13:42:38

Utwardzenie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek w Żarach.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-28 13:21:28

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu