ˆ

Konsultacje zarządzeń

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacja projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: 1) organizacja czasu wolnego podczas wakacji letnich i zimowych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-08 14:41:54

Konsultacje projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-10 13:39:11

Pożyczki dla organizacji pozarządowych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-22 15:01:45

Konsultacja Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, poprzez: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie miasta Żary w okresie od 01.01.2016. do 31.12.2016r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-27 14:35:40
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu