ˆ

Konkursy Ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Turystyki i krajoznawstwa; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; Ratownictwa i ochrony ludności.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-16 12:16:52

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, niebędących świadczeniami medycznymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-01 11:30:58

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.302.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenia realizacji zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-30 14:10:00

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.303.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-30 14:07:00

Dofinansowanie sportu na 2018 rok.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-09 13:57:40

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.220.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego uzupełniającego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-14 13:42:44

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-02 09:04:44

Przedmiotem konsultacji jest projekt ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, tj. wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-02 14:01:09
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu