ˆ

Konkursy Ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie konkursu ofert na zakup gwarantowanych usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-12 11:59:37

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego podczas wakacji letnich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-27 12:34:13

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.” .

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-07 14:40:44

Dofinansowanie sportu na 2019 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-09 14:54:51

Ogłoszenie otwartego uzupełniającego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, poprzez: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie miasta Żary w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31grudnia 2018 r.- konkurs uzupełniający na 2018 r.”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-17 12:13:49

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych w mieście Żary

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-01 08:47:49

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-04 14:18:03

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2018 pt. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w roku 2018 wraz z przeprowadzeniem działań i programów z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 07:36:32

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, niebędących świadczeniami medycznymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-01 11:30:58

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.302.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenia realizacji zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-30 14:10:00

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu